Ngôn ngữ Tiếng ViệtTiếng AnhTiếng Trung

 • Kho ngoại quan
 • KCN NAM DINH VU

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẢNG HẢI PHÒNG

 • Quy mô :

Kho lạnh : 10,000 m2 bao gồm 12 kho với công suất chứa hàng ~50 containers/kho

Bãi ngoại quan : 74,000 m2

 • Trang thiết bị :

Hệ thống trạm biến áp có thể cung cấp nguồn điện cho 900 containers cùng lúc

Thiết bị xếp dỡ container, xe nâng hàng, xe nâng điện, đầu kéo container

 • Dịch vụ phụ trợ :

Kiểm tra PTI, bảo trì bảo dưỡng container

 • Ngày 21/06/2017, công ty được cấp mã TNTX thực phẩm đông lạnh số 90/BTC(MS-TPDL) 
 • Ngày 14/03/2018, công ty nhận quyết định công nhận Kho ngoại quan
 • Cung cấp các dịch vụ :

Thủ tục Hải quan

Khai thác tại Kho ngoại quan

Vận chuyển và giao hàng tại các cửa khẩu

 

Ngày 14/10/2019, chính thức thành lập công ty Cổ phần Logistics Sao Đỏ cung cấp các dịch vụ :

 • Vận tải : xe đầu kéo container, xe tải, xe chuyên dụng hàng quá khổ quá tải, xe bồn, sà lan v.v
 • Thủ tục Hải quan
 • Đại lý hàng hải
 • Cung cấp vật tư, vật liệu
 • Cung cấp thiết bị và phương tiện xây dựng
 • v.v