Ngôn ngữ Tiếng ViệtTiếng AnhTiếng Trung

ẢNh đại diện
Giới thiệu

Sứ mệnh

Ngày: 23-01-2020 11:02:20 | Giới thiệu | Lượt xem: 1337

Hội nhập và kết nối chuỗi giá trị toàn cầu chính là sứ mệnh mà Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Phòng hướng tới.

Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Phòng đặt cho mình sứ mệnh góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ logistics đặc biệt trong lĩnh vực kho bãi ngoại quan trên mọi phương diện về sản phẩm dịch vụ, đội ngũ nhân sự và trên hết là phương pháp phục vụ khách hàng, xác định sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu quan trọng nhất.

Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Phòng luôn hướng tới xây dựng và kết nối chuỗi dịch vụ cũng như những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng trong nước và quốc tế.