Ngôn ngữ Tiếng ViệtTiếng AnhTiếng Trung

ẢNh đại diện

Công ty CP Logistics Sao Đỏ

Ngày: 12-02-2020 11:11:05 | Logistics | Lượt xem: 2371

Ngày 14/10/2019, chính thức thành lập công ty Cổ phần Logistics Sao Đỏ cung cấp các dịch vụ logistics

  • Vận tải : xe đầu kéo container, xe tải, xe chuyên dụng hàng quá khổ quá tải, xe bồn, xà lan v.v
  • Thủ tục hải quan
  • Đại lý hàng hải
  • Cung cấp vật tư, vật liệu
  • Cung cấp thiết bị và phương tiện xây dựng
  • V.v