Ngôn ngữ Tiếng ViệtTiếng AnhTiếng Trung

ẢNh đại diện
Tạm nhập tái xuất
Quy định mới về tạm nhập, tái xuất áp dụng từ 1-1-2018
Quy định mới về tạm nhập, tái xuất áp dụng từ 1-1-2018 Ngày: 01-05-2018 09:31:55 | Tạm nhập tái xuất | Lượt xem: 419

Luật Quản lý Ngoại thương có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ nhiều điều, khoản của Luật Thương mại năm 2005. Xem thêm

Thủ tục đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất
Thủ tục đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất Ngày: 01-05-2018 09:12:51 | Tạm nhập tái xuất | Lượt xem: 498

- Thủ tục đối với hàng hóa TNTX, TXTN thực hiện như thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thông thường khác.Tuy nhiên, trên cơ sở mã loại hình khai báo, chỉ tiêu thời hạn TNTX, TXTN, số tờ khai TNTX, TXTN tương ứng và số thứ tự dòng hàng trên tờ khai TNTX, TXTN hệ thống sẽ tự động theo dõi số lượng, thời hạn và thực hiện trừ lùi số lượng. (cụ thể các chỉ tiêu thông tin này có thể tham khảo tại phần chỉ tiêu khai báo tại nghiệp vụ IDA, EDA). Xem thêm

Tạm nhập tái xuất là gì?
Tạm nhập tái xuất là gì? Ngày: 22-03-2017 10:45:23 | Tạm nhập tái xuất | Lượt xem: 465

Tạm nhập tái xuất được quy định là việc thương nhân Việt Nam mua hàng của một nước để bán cho một nước khác, có làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam. Tạm nhập tái xuất được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: hợp đồng mua hàng do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước xuất khẩu và hợp đồng bán hàng do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước nhập khẩu. Hợp đồng mua hàng có thể ký trước hoặc sau hợp đồng bán hàng. Xem thêm