Ngôn ngữ Tiếng ViệtTiếng AnhTiếng Trung

ẢNh đại diện
Tạm nhập tái xuất
Dịch vụ TNTX
Dịch vụ TNTX Ngày: 12-02-2020 10:10:58 | Tạm nhập tái xuất | Lượt xem: 1186

Cung cấp dịch vụ tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh theo yêu cầu của khách hàng Xem thêm

Tạm nhập tái xuất là gì?
Tạm nhập tái xuất là gì? Ngày: 22-03-2017 10:45:23 | Tạm nhập tái xuất | Lượt xem: 1135

Tạm nhập tái xuất được quy định là việc thương nhân Việt Nam mua hàng của một nước để bán cho một nước khác, có làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam. Tạm nhập tái xuất được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: hợp đồng mua hàng do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước xuất khẩu và hợp đồng bán hàng do thương nhân Việt Nam ký với thương nhân nước nhập khẩu. Hợp đồng mua hàng có thể ký trước hoặc sau hợp đồng bán hàng. Xem thêm