Ngôn ngữ Tiếng ViệtTiếng AnhTiếng Trung

ẢNh đại diện
Tạm nhập tái xuất

Dịch vụ TNTX

Ngày: 12-02-2020 10:10:58 | Tạm nhập tái xuất | Lượt xem: 2351

Cung cấp dịch vụ tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh theo yêu cầu của khách hàng

Về pháp lý :

- Ngày 21/06/2017, công ty được cấp mã tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh số 90 BTC (MS - TPDL)

- Ngày 14/03/2018, công ty nhận quyết định công nhận Kho ngoại quan

Dịch vụ cung cấp :

- Thủ tục Hải quan

- Tác nghiệp tại Kho ngoại quan (sang cont, đóng bao, lưu kho, cắm điện v.v)

- Vận tải hàng hóa

- Giao hàng tại các cửa khẩu 

- Tái xuất đi nước thứ ba