Ngôn ngữ Tiếng ViệtTiếng AnhTiếng Trung

ẢNh đại diện
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Ngày: 24-06-2021 02:20:00 | Tuyển dụng | Lượt xem: 447

Công ty CP Dịch vụ cảng Hải Phòng thông báo tuyển dụng Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Ngày: 24-06-2021 02:11:48 | Tuyển dụng | Lượt xem: 258

Công ty CP Dịch vụ cảng Hải Phòng thông báo tuyển dụng Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Ngày: 24-06-2020 02:00:00 | Tuyển dụng | Lượt xem: 1732

Công ty CP Dịch vụ cảng Hải Phòng thông báo tuyển dụng Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Ngày: 17-06-2020 03:30:30 | Tuyển dụng | Lượt xem: 673

Công ty CP Dịch vụ cảng Hải Phòng thông báo tuyển dụng Xem thêm

Tất niên 2019 - Chào xuân 2020
Tất niên 2019 - Chào xuân 2020 Ngày: 23-01-2020 03:51:07 | Hoạt động & Sự kiện | Lượt xem: 873

Ngày 19/01/2019, các Công ty thành viên Tập đoàn Sao Đỏ trong đó có Công ty CP Dịch vụ Cảng Hải Phòng đã tổ chức thành công Tiệc tất niên 2019 - Chào xuân 2020 Xem thêm

KHU CÔNG NGHIỆP NAM ĐÌNH VŨ
KHU CÔNG NGHIỆP NAM ĐÌNH VŨ Ngày: 20-01-2020 12:03:16 | Khu công nghiệp Nam Đình Vũ | Lượt xem: 4241

Thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam với tổng diện tích 1329ha. Xem thêm