Ngôn ngữ Tiếng ViệtTiếng AnhTiếng Trung

ẢNh đại diện
Tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Ngày: 28-10-2023 11:14:16 | Tuyển dụng | Lượt xem: 743

1. NHÂN VIÊN KINH DOANH 2. NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BÃI XE Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG Ngày: 19-06-2023 04:42:35 | Tuyển dụng | Lượt xem: 351

Công ty CP Dịch vụ Cảng Hải Phòng thông báo tuyển dụng Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU Ngày: 18-08-2022 06:08:18 | Tuyển dụng | Lượt xem: 863

Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Phòng thông báo tuyển dụng Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN KINH DOANH
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN KINH DOANH Ngày: 18-08-2022 05:57:58 | Tuyển dụng | Lượt xem: 798

Công ty CP Dịch vụ Cảng Hải Phòng thông báo tuyển dụng Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ Ngày: 22-06-2022 11:14:19 | Tuyển dụng | Lượt xem: 832

Công ty CP Dịch vụ Cảng Hải Phòng thông báo tuyển dụng Xem thêm