Ngôn ngữ Tiếng ViệtTiếng AnhTiếng Trung

ẢNh đại diện
Tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Ngày: 16-05-2024 09:41:42 | Tuyển dụng | Lượt xem: 309

PHÓ PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU: 01 NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XNK: 01 NHÂN VIÊN HIỆN TRƯỜNG: 01 NHÂN VIÊN MARKETING KIÊM IT: 01 Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Ngày: 28-10-2023 11:14:16 | Tuyển dụng | Lượt xem: 1021

1. NHÂN VIÊN KINH DOANH 2. NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BÃI XE Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG Ngày: 19-06-2023 04:42:35 | Tuyển dụng | Lượt xem: 521

Công ty CP Dịch vụ Cảng Hải Phòng thông báo tuyển dụng Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU Ngày: 18-08-2022 06:08:18 | Tuyển dụng | Lượt xem: 1047

Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Phòng thông báo tuyển dụng Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN KINH DOANH
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - NHÂN VIÊN KINH DOANH Ngày: 18-08-2022 05:57:58 | Tuyển dụng | Lượt xem: 950

Công ty CP Dịch vụ Cảng Hải Phòng thông báo tuyển dụng Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ Ngày: 22-06-2022 11:14:19 | Tuyển dụng | Lượt xem: 980

Công ty CP Dịch vụ Cảng Hải Phòng thông báo tuyển dụng Xem thêm